Civil Aviation Technology College (CATC),IRAN

دوشنبه, 13 آذر 1402

تحویل مدارک ایثارگری به خدمات آموزشی

کلیه دانشجویان آکادمیک که با استفاده از سهمیه ایثارگری در یکی از رشته های تحصیلی مرکز مشغول به تحصیل می باشند، می بایست در اسرع وقت و با آغاز کلاس های آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 1403-1402، نسبت به تحویل مدارک ایثارگری، شامل تصویر کارت ایثارگری و نامه دارای کد QR از بنیاد شهید و ایثارگران، به واحد خدمات آموزشی اقدام نمایند.

بدیهی است در صورت عدم اقدام لازم، از ثبت نام ترم های آتی ممانعت شده و در هنگام فارغ التحصیلی مسئولیت تأخیر در اقدامات اداری به عهده دانشجو خواهد بود.

معاونت آموزش
بیست و دوم شهریور 1402