Civil Aviation Technology College (CATC),IRAN

دوشنبه, 25 تیر 1403

لیست کلاس درس های نیمسال دوم 1403-1402 جهت انتخاب واحد (آخرین تغییرات ظرفییت)

جهت مشاهده جهت مشاهده اطلاعیه به فایل پیوست مراجعه نمایید.
پیوست ها:
دانلود این فایل (نیمسال دوم 1402.pdf)نیمسال دوم 1402.pdf[ ]128 Kb