اطلاعيه شماره 3


همکاران محترم  مرکز
با سلام
همانطورکه مستحضرید ساختار قبلی شبکه داخلی دانشکده یک ساختار ساده و اصطلاحا FLAT  بوده و از لحاظ کارکردی و امنیتی دچار مشکلات متعددی بوده است، همچنین در ممیزی خارجی ایزو در سال 92  این عدم استاندار بودن مورد توجه قرارگرفته و می بایست به یک ساختار استاندار تغییرمی یافت، لذا در قالب طرح کلی ارتقاء امور آی تی مرکز مورد عنایت ریاست و معاونین محترم آموزشی و اجرائی قرارگرفته و پیاده سازی آن تقریبا رو به اتمام است، ضمن تشکر از صبر، حوصله و همکاری مدیران و کلیه کارکنان در واحدهای مختلف مخصوصا مالی، دانشجوئی، روابط عمومی و کارگاهها که قطعی های نسبتا طولانی به لحاظ فنی داشته اند امیدواریم با ادامه همکاری با ایجاد ساختاری استاندارد درشبکه داخلی و افزایش بازدهی آن، استفاده بهینه از اینترنت و ایجاد زیرساختی مطمئن جهت پیاده سازی و بکارگیری نرم افزارهای کاربردی ( نرم افزار جدید اداری مالی پیوست، آموزشی ناد، آزمون الکترونیکی، سامانه رزرو غذا و ... ) گام موئری در استفاده از سیستم ها و فناوریهای اطلاعاتی در دانشکده برداریم.

       
واحد آی تی