اطلاعیه اخذ پروژه براي ترم زمستان 2-91

اطلاعيه پژوهشي

به اطلاع آندسته از دانشجويان محترمي كه قصد اخذ پروژه دارند مي رساند مهلت ثبت نام جهت اخذ پروژه براي ترم زمستان (2-91) تا تاريخ 25/12/91 مي باشد و بعد از اين تاريخ هر درخواستي كه به مديريت پژوهش ارائه گردد براي ترم بعد ثبت خواهد شد.

واحد پژوهش