اطلاعیه مهم

intro image


قابل توجه دانشپذیرانیکه تا تاریخ 10/5/96 فارغ التحصیلان شده اند و متقاضی شرکت در آزمونB1 و B2 سازمان هواپیمایی کشوری به سبک قدیم می باشند و تاکنون موفق به شرکت در آزمون مربوطه نشده اند.
برای آنکه حقی از این دسته از عزیزان از طرف دانشکده از بین نرود مدارک ثبت نام آزمون خود را به آقای ملکی تحویل نمایند و تعهد نمایند که در صورتی که سازمان هیچ نوبتی را اختصاص ندهد و یا نوبت به تعداد کافی اختصاص ندهد هیچ ادعایی نخواهند داشت و صرفا مدارک را به این دلیل تحویل میدهند که در صورت باز شدن تاریخ آزمون توسط سازمان، ثبت نام آنها انجام پذیر باشد.
لازم بذکر است متقاضیانی که از تاریخ 17/4/96 به بعد در آزمونهای B1وB2 به شکل گذشته ثبت نام کرده و تاریخ امتحان برای ایشان اعلام گردیده و درآزمون مردود شده یاغیبت نموده اند دیگر نمی توانند به شکل قدیم امتحان دهند و می بایست در آزمونهای ماژولی ثبت نام نمایند.