Civil Aviation Technology College (CATC),IRAN

دوشنبه, 25 تیر 1403

مدیریت آموزشهای‌ کوتاه‌ مدت‌ |ShortTerm Courses Manager

آقای مهندس فرهاد حنفیان 
مدرك تحصيلي
:

پست سازمانی: مدیر آموزش های آزاد تخصصی و کوتاه مدت

مرتبه:

تلفن تماس: 61022887 021 

 

Qualification:

Position:

Tel: +98 21 6102 2887

Email:

 


 وظایف و اختیارات :

1- ارتباط و هماهنگی با گروه­های آموزشی دانشکده بمنظور شناسایی ظرفیت­های خالی و پتانسیل آموزشی دانشکده و برنامه­ ریزی برای ارائه خدمات آموزشی به صنعت هواپیمایی و علاقمندان علم هواپیمایی .

2- تهیه و تدوین محتوای هردوره آموزشی با هماهنگی گروه آموزشی مربوطه

3- شناسایی و جذب کادر آموزشی مورد نیاز برای دوره­ های فوق ترجیحاً ( از کادر آموزشی تمام وقت)

4- برنامه­ ریزی دوره­ های تخصصی و کوتاه مدت مورد نیاز سازمان براساس اعلام نیاز و تصویب معاونت آموزشی

5- برنامه ­ریزی و ارائه راه­های منـــاسب جهت جذب دانشجو در دوره­ های تخصصی آزاد و همچنین دوره ­های کوتاه مدت ( همانند صدور اطلاعیه به سازمان­ها و شرکت­ها و...)

6- تهیه پیش­ نویس قراردادها­ی لازم برای برگزاری اینگونه دوره­ها با متقاضیان

7- پیشنهاد تعرفه ­های هردوره آموزشی برای طرح و تصویب در شورای مدیران و درخواست تجدیدنظر در پایان هر ترم آموزشی براساس تغییر تعرفه­ ها طبق مصوبه دومین جلسه هیأت امناء دانشکده

8- پیگیری نظارت بر اجرای قراردادهای آموزشی مربوطه از لحاظ وضعیت آموزشی و مسائل مالی

9- نظارت بر پرونده­ های آموزشی دانشجویان حین دوره آموزشی و نظارت برنگهداری سوابق آموزشی آنان و تهیه آمار و عملکرد این دوره ها هرماه یکبار

10- صدور گواهینامه­ های پایان دوره فارغ­التحصیلان به امضاء ریاست دانشکده

11- تدوین مقررات و آئین­ نامه­ های آموزشی دوره­های تخصصی و کوتاه مدت و ارائه به شورای آموزشی دانشکده برای تصویب و نظارت برحسن اجرای آنها

12- عضویت در شورای آموزشی دانشکده بمنظور طرح پیشنهادات و مسائل مربوطه


 

 معرفی گروه:

گروه آموزشهاي آزاد و تخصصي دانشكده صنعت هواپيمايي كشوري، متولی اجرای عملیات ستادی دوره هاي مورد نياز صنعت هوانوردي (شركت فرودگاههاي كشور، سازمان هواپيمايي كشوري، شركت هاي هواپيمايي، ... ) نظیر نیازسنجی، ثبت نام، برگزاري دوره هاي آموزشي، صدور گواهي نامه،...) می باشد.

دوره هايي كه از سوي اين واحد برنامه ریزی و اجرا مي گردد عبارتند از:

1- دوره هايي كه به تناوب و مستمر برگزار مي گردند. مانند: تعمير و نگهداري هواپيما B1 (دوساله، فشرده، تطبيقي)، الكتريك و الكترونيك هواپيما B2 (دوساله،فشره، تطبيقي)، فروش بليت هواپيما (مقدماتي، متوسطه، پيشرفته)، زبان انگليسي، دیسپچری.... (ثبت نام)

2- دوره هاي درخواستي و تقاضامحور. مانند: SMS، عوامل انساني(HF)، مقررات هواپيمايي.... (ثبت نام)

 

در نهايت اين گروه درخواست هاي دانش پذيران مبني بر تطبيق واحدهاي گذرانده شده در مراكز آموزشي ديگر را نيز رسيدگي مي نمايد.


Duties:

 1. Communicating and coordinating with the college departments to identify empty capacity and educational potentials of the college and programming for providing educational services for the aviation industry and its enthusiasts.
 2. Developing the content of each course with the coordination of the relevant department.
 3. Identifying and employing teaching staff required for the above mentioned courses, preferably from among the part-time teaching staff.
 4. Programming specialized and short-term courses, required by the organization based on the needs and approved by the education deputy.
 5. Planning and providing proper methods to absorb students for specialized and also short-term courses (e.g., issuing announcements for organizations and companies, and ...).
 6. Preparing the draft of the required contracts for holding such courses for the applicants
 7. Suggesting the tariffs of each course for being discussed and approved in the council of the managers and requesting the review of the end of the academic semester based on the tariff changes according to the act of the second meeting of the board of trustees.
 8. Pursuing the supervision implementation of the relevant educational contracts implementation regarding the educational condition and financial issues.
 9. Supervising the students’ educational files during the course and supervising how their academic records are kept and preparing the statistics and performance of the courses once a month.
 10. Issuing the course certificate for the alumni, with the signature and approval of the college principal.
 11. Compiling educational rules and regulations for the specialized and short-term courses and offering them to the Education Council of the College for approval and supervising their implementation.
 12. Membership in the Education Council of the College to put forward proposals and relevant issues.