Civil Aviation Technology College (CATC),IRAN

دوشنبه, 25 تیر 1403

شرایط پذیرش | Admission

شرایط پذیرش دانشجویان آکادمیک در مرکز آموزش عالی هوانوردی و فرودگاهی کشور (دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری) به شرح زیر است:
شرايط عمومي:
1 -نظر به حساسيت و اهميت رشته هاي تحصيلي اين مركز، لزوم اطمينان كامل ازسلامت جسمي، حركتي و روحي و رواني، كليه متقاضيان مي بايست داراي صلاحيت پزشكي مورد تاييد امور پزشكي سازمان هواپيمايي كشوري جهت اشتغال در مشاغل مربوطه باشند.
2- متقاضیان رشته مهندسی هوانوردی و مراقبت پرواز میبایست دارای سطح قابل قبولی در مکالمه زبان انگلیسی باشند و تآیید صلاحیت پزشکی بویژه نداشتن کوررنگی، عدم اشکال در تکلم (نداشتن لکنت زبان) و نداشتن لهجه جهت اشتغال الزامی است.
3-پذيرش در اين مركز به صورت متمركز انجام مي شود و به منظور استخدام نيست.

شرايط خوابگاه:
اين مركز هيچ تعهدي در قبال تأمين خوابگاه ندارد.

تماس:
نشاني: تهران، فرودگاه مهرآباد، بلوار معراج، مرکز آموزش عالی هوانوردی و فرودگاهی کشور

تلفن: 02161022851