Civil Aviation Technology College (CATC),IRAN

شنبه, 03 مهر 1400

نمایش # 
لیست کلاس درس های حذف و اضافه نیمسال اول سال تحصیلی 1401-1400 03 مهر 1400 44
اطلاعیه فوری (ثبت نام کارنامه سلامت روان) 21 شهریور 1400 186
لیست دروس حذف شده پس از انتخاب واحد 17 شهریور 1400 285
اطلاعیه تغییر تاریخ انتخاب واحد نیمسال اول 1401-1400 13 شهریور 1400 357
اطلاعیه ثبت نام کارنامه سلامت روان 10 شهریور 1400 4317
لیست کلاس درس های نیمسال اول سال تحصیلی 1401-1400 01 شهریور 1400 877
« تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 1401-1400 » 17 مرداد 1400 819
راهنمای ورود به سیستم جامع آموزش ناد 14 آبان 1399 2425
اطلاعیه معافیت تحصیلی 14 آبان 1399 1829
راهنمای نحوه ورود به کلاس ها 12 آبان 1399 2343
منشور اخلاقی - انضباطی استفاده از کلاس های مجازی 09 مهر 1399 1779
نحوه ورود دانشجویان به سیستم آموزش دانشجویی 18 دی 1398 2327
بخشنامه سنوات ارفاقی دانشجویان پسر برای خدمت وظیفه 16 آبان 1395 8650
آيين نامه آموزشي دوره هاي كارداني و كارشناسي ورودي93 09 تیر 1394 9694
فرم های آموزش 09 اسفند 1391 19174