Civil Aviation Technology College (CATC),IRAN

دوشنبه, 07 خرداد 1403

نمایش # 
تقویم آموزشی برگزاری کلاس های نیمسال دوم سال تحصیلی 1403-1402 02 اسفند 1402 1102
لیست دروس حذف شده پس از حذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی 1403-1402 02 اسفند 1402 643
اصلاحیه لیست کلاس درس های نیمسال دوم 1403-1402 جهت حذف و اضافه 28 بهمن 1402 1184
تاریخ حذف و اضافه اینترنتی نیمسال دوم سال تحصیلی 1403-1402 23 بهمن 1402 860
لیست دروس حذف شده پس از انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی 1403-1402 18 بهمن 1402 785
لیست کلاس درس های نیمسال دوم 1403-1402 جهت انتخاب واحد (آخرین تغییرات ظرفییت) 15 بهمن 1402 1455
اصلاحیه انتخاب واحد اینترنتی نیمسال دوم سال تحصیلی 1403-1402 11 بهمن 1402 1220
لیست کلاس درس های نیمسال دوم 1403-1402 جهت انتخاب واحد 07 بهمن 1402 1536
اطلاعیه برنامه امتحانات و تغییرات برخی از امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 1403-1402 20 دی 1402 717
« تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 1403-1402 » 19 دی 1402 787
اطلاعیه جایزه بزرگ البرز 1403 01 آبان 1402 1073
اطلاعیه در خصوص وسایل مورد نیاز خوابگاه دانشجویان ورودی 1402 18 مهر 1402 1067
دستورالعمل ورود به حساب کاربری Microsoft 365 جهت دانشجویان ورودی سال 1402 18 مهر 1402 1262
اطلاعیه شماره 3 در خصوص دانشجویان ورودی سال 1402 16 مهر 1402 1165
اطلاعیه شماره 2 در خصوص دانشجویان ورودی سال 1402 15 مهر 1402 1135