Civil Aviation Technology College (CATC),IRAN

یکشنبه, 07 خرداد 1402

نمایش # 
اطلاعیه برگزاری کلاس ها در سال 1402 27 اسفند 1401 884
اطلاعیه مربوط به کد کلاس درس ها در تیمز 07 اسفند 1401 671
دروس حذف شده پس از حذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی 1402-1401 03 اسفند 1401 472
لیست دروس حذف شده پس از حذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی 1402-1401 03 اسفند 1401 422
لیست کلاس درس های نیمسال دوم 1402-1401 جهت حذف و اضافه تا تاریخ 1401/12/01 01 اسفند 1401 663
لیست کلاس درس های نیمسال دوم 1402-1401 جهت حذف و اضافه 26 بهمن 1401 786
لیست کلاس درس های نیمسال دوم 1402-1401 جهت انتخاب واحد در تاریخ1401/11/17 17 بهمن 1401 948
اصلاحیه لیست کلاس درس های نیمسال دوم 1402-1401 جهت انتخاب واحد 03 بهمن 1401 1936
اطلاعیه درخصوص امتحانات پایان ترم 28 دی 1401 676
اطلاعیه برنامه امتحانات و تغییرات برخی از امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 1402-1401 27 دی 1401 743
« تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 1402-1401 » 21 دی 1401 1515
"اصلاحیه کدهای دروس تعریف شده در تیمز" 12 آذر 1401 870
لیست کد دروس مربوط به سامانه مایکروسافت تیمز 24 مهر 1401 1339
دستورالعمل ورود به حساب کاربری Microsoft 365 18 مهر 1401 1232
اطلاعیه تکمیل کارنامه سلامت روان 17 مهر 1401 934