Civil Aviation Technology College (CATC),IRAN

سه شنبه, 01 فروردين 1402

نمایش # 
اطلاعیه فوری (ثبت نام کارنامه سلامت روان) 21 شهریور 1400 1225
لیست دروس حذف شده پس از انتخاب واحد 17 شهریور 1400 1157
اطلاعیه تغییر تاریخ انتخاب واحد نیمسال اول 1401-1400 13 شهریور 1400 1324
اطلاعیه ثبت نام کارنامه سلامت روان 10 شهریور 1400 5908
لیست کلاس درس های نیمسال اول سال تحصیلی 1401-1400 01 شهریور 1400 1962
« تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 1401-1400 » 17 مرداد 1400 2153
راهنمای ورود به سیستم جامع آموزش ناد 14 آبان 1399 4165
اطلاعیه معافیت تحصیلی 14 آبان 1399 3274
راهنمای نحوه ورود به کلاس ها 12 آبان 1399 3711
منشور اخلاقی - انضباطی استفاده از کلاس های مجازی 09 مهر 1399 2931
نحوه ورود دانشجویان به سیستم آموزش دانشجویی 18 دی 1398 3403
بخشنامه سنوات ارفاقی دانشجویان پسر برای خدمت وظیفه 16 آبان 1395 9754
آيين نامه آموزشي دوره هاي كارداني و كارشناسي ورودي93 09 تیر 1394 10600
فرم های آموزش 09 اسفند 1391 20313
آيين نامه آموزشي دوره هاي كارداني و كارشناسي ورودي 91 و 92 03 آبان 1391 22650