Civil Aviation Technology College (CATC),IRAN

شنبه, 27 دی 1399

ياتا پيش بيني خود را در خصوص سود شركت هاي هواپيمايي تعديل كرد

ياتا پيش بيني خود را در خصوص سود شركت هاي هواپيمايي تعديل كرد
انجمن بين المللي حمل و نقل هوايي (ياتا) اعلام كرد: سود صنعت هواپيمايي براي سال آينده ميلادي، حداكثر 9/4 ميليارد دلار خواهد بود.

به گزارش رويترز، پيش بيني جديد ياتا كه 29 درصد كمتر از رقم پيش بيني است، با در نظر گرفتن اقتصاد ضعيف جهاني و افزايش بي رويه نرخ سوخت لحاظ شده است.

اين در حالي است كه ياتا در ماه ژوئن سال جاري، پيش بيني خود را در خصوص سود سال 2011 ميلادي، از چهار ميليارد دلار، به 9/6 ميليارد دلار افزايش داد كه دليل آن، رشد خوب ترافيك در نيمه نخست سال جاري بود.  

ياتا اتحاديه بين المللي شركت هاي هواييمايي است كه دفتر آن در مونترال كانادا قرار دارد. رسالت اين انجمن راهبري صنعت هواپيمايي و كمك به رشد و توسعه آن در سطح بين المللي است. ياتا در حدود 230 عضو دارد كه 93 درصد پروازهاي برنامه اي را انجام مي دهند. اين نهاد بين المللي صنعت هوانوردي در 150 كشور جهان داراي 101 شعبه است.

اعضاي یاتا آن دسته ازشركت‌های هواپیمایی هستند كه پروازهای برنامه‌ای بين المللي انجام مي دهند و كشور متبوع شان عضو رسمي ايكائوست. اعضاي ياتا يا عضو فعالند يا عضو وابسته كه هر دو گروه حق شركت در جلسات ياتا را دارند، اما فقط اعضای فعال حق رأی دارند.

انجمن حمل و نقل هوايي (اتا) و انجمن حمل و نقل هوايي اروپا (ايتا) از زير مجموعه هاي ياتا هستند كه مقر آنها نيز شهر مونترال كاناداست.