Civil Aviation Technology College (CATC),IRAN

چهارشنبه, 02 بهمن 1398

هواپيماهاي روسي به تجهيزات هشدار دهنده مجهز مي شوند


هواپيماهاي روسي به تجهيزات هشدار دهنده مجهز مي شوند
متعاقب بروزسوانح متعدد براي هواپيماهاي روسي در سال های اخیر، وزارت حمل و نقل این کشور از اتخاذ تدابیر جدي برای مقابله و پیشگیری از بروز حوادث مشابه خبر داد.

به گزارش خبرگزاري ايتارتاس، به موجب بخشنامه جدید وزارت حمل و نقل، اين وزارتخانه از پرواز هواپیماهایی که فاقد تجهیزات پيشرفته هشدار دهنده هستند، جلوگیری خواهد كرد.

بر اساس اين گزارش، در مرحله نخست، اين تجهیزات بر روی هواپیماهای فرسوده توپولف 134  و آنتونوف 24 نصب خواهد شد كه عمدتا در مناطق دورافتاده سیبری و خاور دور مورد استفاده قرار می گیرند.

اين گزارش مي افزايد: براساس قوانین و مقررات آژانس فضانوردی روسیه، از 530 فروند هواپیمای تولید داخلی این کشور که همگي دارای مجوز پرواز هستند، در حدود 300  فروند آنها باید به این تجهیزات  مخصوص مجهز شوند. اين در حالي است كه تاكنون 280  فروند از هواپیماهای موجود در این کشور به این سامانه ها مجهز شده اند.

گفتني است در سال های اخیر روسیه شاهد بروز سوانح هوایی متعددي در هواپیماهای ساخت این کشور بوده است كه اين امر، موجبات نگرانی های عمومی در سطح اين كشور را فراهم آورده است.