Civil Aviation Technology College (CATC),IRAN

سه شنبه, 08 بهمن 1398

مدير شركت هواپيماسازي بوئينگ: اقتصاد جهاني در حال رشد و احياست

مدير شركت هواپيماسازي بوئينگ: اقتصاد جهاني در حال رشد و احياست
نشريه ايرپورتس در شماره جديد خود نوشت: در سه سال اخير، به رغم تحليل هاي نه چندان خوش بينانه، اقتصاد منطقه آمريكاي شمالي به تدريج در حال احيا و خروج از بحران است و گزارش هاي اخير نشان مي دهد دغدغه هاي شهروندان آمريكايي و كانادايي بابت ادامه تبعات بحران اقتصادي در حال كاهش است.
اين در حالي است كه بر اساس پيش بيني سازمان همكاري هاي اقتصادي و توسعه، اقتصاد جهان در سال 2012 ميلادي شاهد جهش فوق العاده اي خواهد بود و در اين ميان، اقتصاد آمريكا در سه ماه نخست سال، شاهد رشد 9/2 درصدي و در سه ماه دوم موفق به رشد 8/2 درصدي خواهد بود. اقتصاد كانادا نيز شاهد رشد حداقل 5/2 درصدي خواهد بود كه رشد خوبي براي اين كشور به شمار مي آيد.
بر اساس اين گزارش، با رشد مستمر بسياري از شاخص هاي اقتصادي، اقتصاد آمريكا شمالي به روزهاي آينده اميدوارتر شده است و اقتصاد كانادا نيز روند خوبي را طي مي كند.
تحقيقاتي كه انجمن مديران اجرايي ايالات متحده از وضعيت مالي شركت هاي پيشتاز آمريكايي به عمل آورده است، گوياي آن است كه 81 درصد اين شركت ها انتظار دارند فروش شان در شش ماه آتي افزايش يابد. 48 درصد پيش بيني مي كنند ميزان خريدهاي شان بيشتر شود و 42 درصد ديگر پيش بيني مي كنند قدرت جذب منابع انساني جديد را داشته باشند.
تحليل اجمالي يافته هاي اين گزارش بيانگر آن است كه مديران اجرايي شركت هاي بزرگ آمريكايي روزهاي خوبي را براي اقتصاد كشورشان پيش بيني مي كنند. 
"جيك مك نرني"، رئيس شركت هواپيماسازي بوئينگ، كه رياست انجمن مذكور را نيز بر عهده دارد، معتقد است: نتايج اين تحقيق نشان مي دهد بايد نسبت به آينده خوش بين باشيم و خود را از پيله نگراني هاي مالي و اقتصادي رهايي بخشيم.
وي در عين حال تصريح مي كند: به رغم اين خوش بيني، مواردي مانند نرخ بالاي نفت، بي ثباتي سياسي در آمريكا و ابهام در ادامه رشد اقتصادي آسيا، مواردي هستند كه بر شتاب رضد اقتصادي آمريكا تاثير گذارند.