Civil Aviation Technology College (CATC),IRAN

سه شنبه, 29 بهمن 1398

فرودگاه هاي ايرلند خدمات مهاجرت به آمريكا ارائه مي دهند

فرودگاه هاي ايرلند خدمات مهاجرت به آمريكا ارائه مي دهند
رويترز گزارش داد: فرودگاه هاي ايرلند در نظر دارند به مسافراني كه عازم ايالات متحده هستند، خدمات مهاجرت ارائه دهند.
بر اساس اين گزارش، رويكرد جديد مسوولان فرودگاهي ايرلند موجب خواهد شد موقعيت اين فرودگاه ها، در جايگاه هاب هاي فرا-آتلانتيك، تقويت شود و اين فرودگاه هاي به فرودگاه هاي پيشرو در اين بخش تبديل شوند.
اين گزارش حاكي است: هم اكنون فرودگاه هاي دوبلين و شانون برخي امور مربوط به مهاجرت به ايالات متحده را، پيش از برخاستن هواپيما به فرودگاه مقصد، ارائه مي دهند، اما تشريفات گمرگي و بازرسي برخي اقلام، كماكان در فرودگاه مقصد انجام مي گيرد.