Civil Aviation Technology College (CATC),IRAN

شنبه, 27 دی 1399

برگزاری مراسم روز دانشجو و سالروز هواپیمایی

به گزارش روابط عمومی دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری: به مناسبت سالروز جهانی هواپیمایی کشوری و روز دانشجومراسمی در سالن آمفی تئاتر دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری برگزار شد.


بنابراين گزارش در اين مراسم دانشجويان جمعی از اساتید و اعضای هیات علمی مديران و معاونین دانشکده حضور داشتند.
میهمانان ويژه اين مراسم مهندس پرهیزکار)معاون وزير راه وشهرسازی ورئیس سازمان هواشناسی کشور(، مهندس سعید اکبری )معاون عملیات هوانوردی شرکت فرودگاهها( و مهندس تقوايی )معاونت استاندارد پرواز سازمان هواپیمايی کشوری) بودند.


در این مراسم ریاست دانشکده ، معاونت امور آموزشی و دانشجویی، معاون استاندارد پرواز سازمان هواپیمایی کشوری ومعاون عملیات هوانوردی شرکت فرودگاههای کشور به ایراد سخنرانی پرداختند.
درادامه دانشجويان به بیان اهم مسايل و مشکلات خود پرداختند و در پايان از دانشجويان برترتقدير و تشکرو جوايزی به رسم يادبود به آنها اهداء گرديد .
لازم به ذکر می باشد اين مراسم به همت بسیج دانشجويی و با حمايت رياست دانشکده برگزار گرديد.