Civil Aviation Technology College (CATC),IRAN

سه شنبه, 29 بهمن 1398

اطلاعيه شروع نيمسال اول تحصيلي 97

 اطلاعیه

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند شروع کلاس های نیمسال اول سال تحصیلی 98- 97 از روز شنبه مورخ 31/6/97 می باشد.
                                                           اداره خدمات آموزشی                                                                                                                                                             17/6/97