Civil Aviation Technology College (CATC),IRAN

چهارشنبه, 27 شهریور 1398

اطلاعيه شروع نيمسال اول تحصيلي 97

 اطلاعیه

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند شروع کلاس های نیمسال اول سال تحصیلی 98- 97 از روز شنبه مورخ 31/6/97 می باشد.
                                                           اداره خدمات آموزشی                                                                                                                                                             17/6/97