Civil Aviation Technology College (CATC),IRAN

چهارشنبه, 27 شهریور 1398

روز دانشجو، روز جهانی هواپیمایی کشوری و هفتادمین سالگرد تاسیس دانشکده صنعت هواپیمایی

جشن بزرگداشت همزمان روز دانشجو، روز جهانی هواپیمایی کشوری و هفتادمین سالگرد تاسیس دانشکده صنعت هواپیمایی برگزار گردید
پیوست ها:
دانلود این فایل (970918.pdf)970918.pdf[ ]1110 Kb